Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 03:14
kontakt
YOSHI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5,00 71,00
1 320,0%
45,00
-36,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -58,00 -165,00
---
-116,00
---
Zysk (strata) brutto -60,00 -167,00
---
-117,00
---
Zysk (strata) netto -60,00 -167,00
---
-117,00
---
Amortyzacja 13,00 12,00
-7,7%
12,00
0,0%
Aktywa 21 358,00 21 051,00
-1,4%
22 417,00
6,5%
Kapitał własny 21 097,00 20 872,00
-1,1%
20 953,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,95 0,94
-1,0%
0,95
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
-0,00
---