Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 21:55
kontakt
YOSHI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 72,00 195,00
170,8%
104,00
-46,7%
110,00
5,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -95,00 -48,00
---
-2 068,00
---
-1 109,00
---
Zysk (strata) brutto -102,00 -51,00
---
-2 076,00
---
-1 116,00
---
Zysk (strata) netto -102,00 -51,00
---
-2 076,00
---
-1 116,00
---
Amortyzacja 12,00 12,00
0,0%
1 997,00
16 541,7%
1 004,00
-49,7%
Aktywa 22 125,00 40 529,00
83,2%
38 085,00
-6,0%
36 970,00
-2,9%
Kapitał własny 20 551,00 38 997,00
89,8%
36 640,00
-6,0%
35 524,00
-3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,93 1,76
89,9%
1,66
-6,1%
1,60
-3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,09
---
-0,05
---