Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.22, godz. 08:42
kontakt
KUPIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 883,00 8 907,00
-9,9%
8 907,00
0,0%
8 028,00
-9,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 200,00 38,00
-81,0%
38,00
0,0%
573,00
1 407,9%
Zysk (strata) brutto 16,00 218,00
1 262,5%
218,00
0,0%
-42,00
---
Zysk (strata) netto 13,00 221,00
1 600,0%
221,00
0,0%
-112,00
---
Amortyzacja 66,00 64,00
-3,0%
64,00
0,0%
71,00
10,9%
Aktywa 34 508,00 33 738,00
-2,2%
33 738,00
0,0%
32 719,00
-3,0%
Kapitał własny 13 580,00 13 801,00
1,6%
13 801,00
0,0%
13 689,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,08 3,13
1,6%
3,13
0,0%
3,10
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,05
1 566,7%
0,05
0,0%
-0,02
---