Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 06:11
kontakt
KUPIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 20 025,00 14 007,00
-30,1%
13 077,00
-6,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 074,00 620,00
-70,1%
311,00
-49,8%
Zysk (strata) brutto 1 933,00 -1 269,00
---
372,00
---
Zysk (strata) netto 1 462,00 -1 532,00
---
301,00
---
Amortyzacja 45,00 68,00
51,1%
80,00
17,6%
Aktywa 35 829,00 34 976,00
-2,4%
35 176,00
0,6%
Kapitał własny 15 166,00 14 832,00
-2,2%
15 132,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,44 3,36
-2,2%
3,43
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,33 -0,35
---
0,07
---