Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 15:18
kontakt
CASPAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 440,00 6 024,00
10,7%
6 341,00
5,3%
5 660,00
-10,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 026,00 2 484,00
22,6%
2 144,00
-13,7%
2 092,00
-2,4%
Zysk (strata) brutto 2 161,00 3 499,00
61,9%
2 372,00
-32,2%
2 161,00
-8,9%
Zysk (strata) netto 1 745,00 3 021,00
73,1%
1 917,00
-36,5%
1 746,00
-8,9%
Amortyzacja 98,00 99,00
1,0%
102,00
3,0%
178,00
74,5%
Aktywa 35 917,00 21 718,00
-39,5%
25 881,00
19,2%
26 655,00
3,0%
Kapitał własny 15 585,00 18 783,00
20,5%
20 552,00
9,4%
21 985,00
7,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,90 9,52
20,5%
10,42
9,4%
11,15
7,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,88 1,53
73,1%
0,97
-36,6%
0,88
-9,0%