Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 03:10
kontakt
CASPAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29 496,00 5 786,00
-80,4%
5 440,00
-6,0%
6 024,00
10,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 037,00 2 042,00
-89,8%
2 026,00
-0,8%
2 484,00
22,6%
Zysk (strata) brutto 20 058,00 2 048,00
-89,8%
2 161,00
5,5%
3 499,00
61,9%
Zysk (strata) netto 16 175,00 1 658,00
-89,7%
1 745,00
5,2%
3 021,00
73,1%
Amortyzacja 73,00 84,00
15,1%
98,00
16,7%
99,00
1,0%
Aktywa 44 307,00 34 343,00
-22,5%
35 917,00
4,6%
21 718,00
-39,5%
Kapitał własny 29 426,00 31 186,00
6,0%
15 585,00
-50,0%
18 783,00
20,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,92 15,81
6,0%
7,90
-50,0%
9,52
20,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,20 0,84
-89,7%
0,88
5,2%
1,53
73,1%