Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 10:17
kontakt
INCANA
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 983,00 11 985,00
-14,3%
5 507,00
-54,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 346,00 -1 348,00
---
-2 395,00
---
Zysk (strata) brutto 185,00 -1 766,00
---
-2 950,00
---
Zysk (strata) netto 185,00 -1 766,00
---
-2 950,00
---
Amortyzacja 816,00 1 037,00
27,1%
870,00
-16,1%
Aktywa 22 778,00 23 429,00
2,9%
19 279,00
-17,7%
Kapitał własny 9 190,00 5 536,00
-39,8%
2 353,00
-57,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,50
-39,8%
0,21
-57,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,16
---
-0,27
---