Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.13, godz. 23:15
kontakt
INCANA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 385,00 4 130,00
-44,1%
5 351,00
29,6%
6 633,00
24,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 134,00 -1 770,00
---
-1 021,00
---
-327,00
---
Zysk (strata) brutto 68,00 -1 885,00
---
-1 189,00
---
-577,00
---
Zysk (strata) netto 68,00 -1 885,00
---
-1 189,00
---
-577,00
---
Amortyzacja 422,00 442,00
4,7%
525,00
18,8%
512,00
-2,5%
Aktywa 22 076,00 22 848,00
3,5%
23 387,00
2,4%
23 429,00
0,2%
Kapitał własny 9 258,00 7 301,00
-21,1%
6 112,00
-16,3%
5 536,00
-9,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,66
-21,1%
0,56
-16,2%
0,50
-9,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,17
---
-0,11
---
-0,05
---