Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 12:45
kontakt
AFHOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 058,00 1 732,00
-15,8%
1 207,00
-30,3%
1 168,00
-3,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 552,00 -1 705,00
---
-1 945,00
---
-1 737,00
---
Zysk (strata) brutto 6 977,00 8 563,00
22,7%
7 378,00
-13,8%
4 783,00
-35,2%
Zysk (strata) netto 6 977,00 8 563,00
22,7%
7 006,00
-18,2%
4 783,00
-31,7%
Amortyzacja 69,00 67,00
-2,9%
67,00
0,0%
67,00
0,0%
Aktywa 394 422,00 424 278,00
7,6%
416 269,00
-1,9%
475 611,00
14,3%
Kapitał własny 242 969,00 252 445,00
3,9%
215 644,00
-14,6%
265 901,00
23,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,87 27,92
3,9%
23,85
-14,6%
29,41
23,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,77 0,95
22,7%
0,78
-18,2%
0,53
-31,7%