Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 05:53
kontakt
AFHOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 433,00 1 955,00
-19,6%
2 058,00
5,3%
1 732,00
-15,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 413,00 -954,00
---
-1 552,00
---
-1 705,00
---
Zysk (strata) brutto 1 898,00 3 090,00
62,8%
6 977,00
125,8%
8 563,00
22,7%
Zysk (strata) netto 1 898,00 3 711,00
95,5%
6 977,00
88,0%
8 563,00
22,7%
Amortyzacja 76,00 71,00
-6,6%
69,00
-2,8%
67,00
-2,9%
Aktywa 379 550,00 391 106,00
3,0%
394 422,00
0,8%
424 278,00
7,6%
Kapitał własny 231 883,00 235 588,00
1,6%
242 969,00
3,1%
252 445,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,64 26,05
1,6%
26,87
3,1%
27,92
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,41
95,2%
0,77
88,3%
0,95
22,7%