Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.26, godz. 10:15
kontakt
AFHOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 207,00 1 168,00
-3,2%
1 205,00
3,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 934,00 -1 729,00
---
-1 909,00
---
Zysk (strata) brutto 303,00 5 828,00
1 823,4%
-2 985,00
---
Zysk (strata) netto -317,00 5 828,00
---
-1 563,00
---
Amortyzacja 67,00 67,00
0,0%
66,00
-1,5%
Aktywa 416 269,00 431 035,00
3,5%
447 902,00
3,9%
Kapitał własny 215 644,00 221 472,00
2,7%
219 909,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,85 24,49
2,7%
24,32
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,64
---
-0,17
---