Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 06:23
kontakt
SYNEKTIK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 42 201,00 0,00
---
46 237,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 169,00 0,00
---
4 060,00
---
Zysk (strata) brutto 2 162,00 0,00
---
6 270,00
---
Zysk (strata) netto 1 735,00 0,00
---
5 093,00
---
Amortyzacja 1 516,00 0,00
---
1 617,00
---
Aktywa 145 772,00 136 703,00
-6,2%
141 119,00
3,2%
Kapitał własny 54 914,00 61 652,00
12,3%
66 745,00
8,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,44 7,23
12,3%
7,83
8,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,00
---
0,60
---