Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 15:02
kontakt
SYNEKTIK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 90 071,00 203 648,00
126,1%
46 734,00
-77,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 035,00 28 921,00
106,1%
8 308,00
-71,3%
Zysk (strata) brutto 12 308,00 29 862,00
142,6%
30 200,00
1,1%
Zysk (strata) netto 9 733,00 23 989,00
146,5%
28 713,00
19,7%
Amortyzacja 1 776,00 1 875,00
5,6%
1 905,00
1,6%
Aktywa 181 903,00 253 708,00
39,5%
212 272,00
-16,3%
Kapitał własny 75 703,00 99 692,00
31,7%
102 562,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,88 11,69
31,7%
12,02
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,14 2,81
146,5%
3,37
19,7%