Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 06:35
kontakt
FEMTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
14,00
---
63,00
350,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -333,00 -476,00
---
-198,00
---
-141,00
---
Zysk (strata) brutto -494,00 -517,00
---
-3 334,00
---
-232,00
---
Zysk (strata) netto -480,00 -491,00
---
-3 389,00
---
-212,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
6,00
500,0%
17,00
183,3%
Aktywa 11 150,00 13 488,00
21,0%
9 895,00
-26,6%
5 307,00
-46,4%
Kapitał własny 2 667,00 6 346,00
137,9%
2 948,00
-53,5%
2 736,00
-7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,28
138,7%
0,11
-62,3%
0,10
-7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,12
---
-0,01
---