Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 07:19
kontakt
FEMTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -399,00 -697,00
---
-635,00
---
-592,00
---
Zysk (strata) brutto 1 163,00 -842,00
---
638,00
---
-700,00
---
Zysk (strata) netto 942,00 -719,00
---
604,00
---
-569,00
---
Amortyzacja 1,00 6,00
500,0%
32,00
433,3%
1,00
-96,9%
Aktywa 23 214,00 24 563,00
5,8%
24 750,00
0,8%
25 759,00
4,1%
Kapitał własny 16 198,00 17 980,00
11,0%
18 575,00
3,3%
18 006,00
-3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,09 1,10
1,2%
1,14
3,3%
1,04
-8,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,04
---
0,04
---
-0,03
---