Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 02:21
kontakt
FEMTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 35,00 12,00
-65,7%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -443,00 -50,00
---
251,00
---
-333,00
---
Zysk (strata) brutto -608,00 -1 637,00
---
46,00
---
-494,00
---
Zysk (strata) netto -493,00 -1 975,00
---
58,00
---
-480,00
---
Amortyzacja 2,00 1,00
-50,0%
1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 18 219,00 8 598,00
-52,8%
11 570,00
34,6%
11 150,00
-3,6%
Kapitał własny 1 669,00 -306,00
---
3 158,00
---
2 667,00
-15,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 -0,02
---
0,16
---
0,12
-26,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,11
---
0,00
---
-0,02
---