Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.27, godz. 07:29
kontakt
FEMTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
35,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -697,00 -635,00
---
-592,00
---
-570,00
---
Zysk (strata) brutto -842,00 638,00
---
-700,00
---
-712,00
---
Zysk (strata) netto -719,00 604,00
---
-569,00
---
-590,00
---
Amortyzacja 6,00 32,00
433,3%
1,00
-96,9%
4,00
300,0%
Aktywa 24 563,00 24 750,00
0,8%
25 759,00
4,1%
18 779,00
-27,1%
Kapitał własny 17 980,00 18 575,00
3,3%
18 006,00
-3,1%
2 163,00
-88,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,10 1,14
3,3%
1,04
-8,7%
0,12
-88,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,04
---
-0,03
---
-0,03
---