Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.12, godz. 12:44
kontakt
EFENERGII
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 99,00
---
36,00
-63,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9,00 64,00
---
20,00
-68,8%
Zysk (strata) brutto -9,00 -38,00
---
20,00
---
Zysk (strata) netto -9,00 -38,00
---
20,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 058,00 10 039,00
-0,2%
10 090,00
0,5%
Kapitał własny 9 409,00 9 371,00
-0,4%
9 390,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,29
-0,3%
0,29
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---