Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 13:14
kontakt
EFENERGII
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18,00 230,00
1 177,8%
10,00
-95,7%
19,00
90,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -300,00 -166,00
---
-332,00
---
-286,00
---
Zysk (strata) brutto -300,00 -166,00
---
-332,00
---
-286,00
---
Zysk (strata) netto -300,00 -166,00
---
-332,00
---
-286,00
---
Amortyzacja 293,00 293,00
0,0%
293,00
0,0%
293,00
0,0%
Aktywa 40 026,00 40 489,00
1,2%
36 330,00
-10,3%
39 846,00
9,7%
Kapitał własny 39 842,00 39 676,00
-0,4%
35 613,00
-10,2%
39 060,00
9,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,22 1,21
-0,4%
1,09
-10,2%
1,19
9,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
-0,01
---
-0,01
---