Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 23:49
kontakt
EFENERGII
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 230,00 10,00
-95,7%
19,00
90,0%
347,00
1 726,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -166,00 -332,00
---
-286,00
---
-65,00
---
Zysk (strata) brutto -166,00 -332,00
---
-286,00
---
-65,00
---
Zysk (strata) netto -166,00 -332,00
---
-286,00
---
-65,00
---
Amortyzacja 293,00 293,00
0,0%
293,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 40 489,00 36 330,00
-10,3%
39 846,00
9,7%
36 018,00
-9,6%
Kapitał własny 39 676,00 35 613,00
-10,2%
39 060,00
9,7%
35 263,00
-9,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,21 1,09
-10,2%
1,19
9,7%
1,08
-9,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
-0,01
---
-0,00
---