Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.23, godz. 19:46
kontakt
EFENERGII
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 110,00 21,00
-80,9%
18,00
-14,3%
50,00
177,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -543,00 3 433,00
---
-291,00
---
273,00
---
Zysk (strata) brutto -871,00 3 433,00
---
-291,00
---
273,00
---
Zysk (strata) netto -871,00 3 433,00
---
-291,00
---
273,00
---
Amortyzacja 586,00 293,00
-50,0%
293,00
0,0%
-293,00
---
Aktywa 35 192,00 10 138,00
-71,2%
34 475,00
240,1%
10 156,00
-70,5%
Kapitał własny 34 392,00 9 436,00
-72,6%
33 786,00
258,1%
9 418,00
-72,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,05 0,29
-72,6%
1,03
258,3%
0,29
-72,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,10
---
-0,01
---
0,01
---