Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.02, godz. 19:17
kontakt
GKSKAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 077,00 1 082,00
0,5%
926,00
-14,4%
955,00
3,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 440,00 -4 573,00
---
751,00
---
-3 014,00
---
Zysk (strata) brutto -3 588,00 -5 134,00
---
746,00
---
-3 022,00
---
Zysk (strata) netto -3 588,00 -5 134,00
---
746,00
---
-3 022,00
---
Amortyzacja 48,00 45,00
-6,2%
49,00
8,9%
45,00
-8,2%
Aktywa 9 591,00 6 601,00
-31,2%
8 767,00
32,8%
5 209,00
-40,6%
Kapitał własny -2 002,00 1 863,00
---
2 610,00
40,1%
-412,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,02
---
0,03
43,5%
-0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,06
---
0,01
---
-0,04
---