Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:31
kontakt
GKSKAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 712,00 1 077,00
51,3%
1 082,00
0,5%
926,00
-14,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 118,00 -3 440,00
---
-4 573,00
---
751,00
---
Zysk (strata) brutto -3 171,00 -3 588,00
---
-5 134,00
---
746,00
---
Zysk (strata) netto -3 171,00 -3 588,00
---
-5 134,00
---
746,00
---
Amortyzacja 46,00 48,00
4,3%
45,00
-6,2%
49,00
8,9%
Aktywa 8 975,00 9 591,00
6,9%
6 601,00
-31,2%
8 767,00
32,8%
Kapitał własny 1 586,00 -2 002,00
---
1 863,00
---
2 610,00
40,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,03
---
0,02
---
0,03
43,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,05
---
-0,06
---
0,01
---