Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 23:55
kontakt
GKSKAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 497,00 873,00
75,7%
1 051,00
20,4%
1 475,00
40,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 282,00 -3 036,00
---
11 498,00
---
-4 659,00
---
Zysk (strata) brutto -6 791,00 -3 054,00
---
11 488,00
---
-4 671,00
---
Zysk (strata) netto -6 791,00 -3 054,00
---
11 488,00
---
-4 671,00
---
Amortyzacja 42,00 42,00
0,0%
36,00
-14,3%
28,00
-22,2%
Aktywa 8 125,00 6 161,00
-24,2%
17 456,00
183,3%
10 753,00
-38,4%
Kapitał własny 2 467,00 -587,00
---
10 901,00
---
6 230,00
-42,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,01
---
0,13
---
0,08
-43,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,04
---
0,14
---
-0,06
---