Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 12:39
kontakt
TELESTO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 361,00 1 060,00
-22,1%
1 558,00
47,0%
1 348,00
-13,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20,00 -250,00
---
-8,00
---
-91,00
---
Zysk (strata) brutto -4,00 -239,00
---
-16,00
---
-81,00
---
Zysk (strata) netto 21,00 -239,00
---
-54,00
---
-56,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
599,00
---
0,00
---
Aktywa 7 307,00 6 725,00
-8,0%
6 846,00
1,8%
6 642,00
-3,0%
Kapitał własny 5 268,00 5 029,00
-4,5%
4 975,00
-1,1%
4 919,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,21 3,07
-4,5%
3,03
-1,1%
3,00
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,14
---
-0,03
---
-0,03
---