Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 19:25
kontakt
GREENENER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -70,00 -22,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto -91,00 -22,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto -91,00 -22,00
---
0,00
---
0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 59,00 59,00
0,0%
59,00
0,0%
59,00
0,0%
Kapitał własny -620,00 -666,00
---
-667,00
---
-667,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,03
---
-0,03
---
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---
0,00
---