Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 20:53
kontakt
GREENENER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -44,00
---
-22,00
---
34,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -59,00
---
-22,00
---
34,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -59,00
---
-22,00
---
34,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 59,00 66,00
11,9%
59,00
-10,6%
73,00
23,7%
Kapitał własny -667,00 -726,00
---
-666,00
---
-696,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
-0,03
---
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---
0,00
---