Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 02:03
kontakt
RYVU
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15 651,00 15 651,00
0,0%
11 186,00
-28,5%
38 946,00
248,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35 697,00 -35 697,00
---
-78 886,00
---
-69 494,00
---
Zysk (strata) brutto -30 616,00 -30 616,00
---
-78 963,00
---
-79 196,00
---
Zysk (strata) netto -31 688,00 -31 688,00
---
-79 078,00
---
-83 782,00
---
Amortyzacja 12 357,00 12 357,00
0,0%
12 561,00
1,7%
12 900,00
2,7%
Aktywa 295 640,00 295 640,00
0,0%
228 813,00
-22,6%
474 977,00
107,6%
Kapitał własny 223 721,00 223 721,00
0,0%
161 302,00
-27,9%
343 390,00
112,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,19 12,19
0,0%
8,79
-27,9%
18,71
112,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,73 -1,73
---
-4,31
---
-4,56
---