Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 09:24
kontakt
RYVU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 289,00 10 805,00
3 638,8%
228,00
-97,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -23 489,00 -16 255,00
---
-26 754,00
---
Zysk (strata) brutto -22 635,00 -17 162,00
---
-26 583,00
---
Zysk (strata) netto -22 817,00 -16 910,00
---
-26 536,00
---
Amortyzacja 3 191,00 3 444,00
7,9%
3 375,00
-2,0%
Aktywa 233 896,00 228 813,00
-2,2%
201 402,00
-12,0%
Kapitał własny 178 328,00 169 422,00
-5,0%
151 034,00
-10,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,72 9,23
-5,0%
8,23
-10,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,24 -0,92
---
-1,45
---