Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 12:41
kontakt
RYVU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 861,00 10 759,00
-16,3%
12 045,00
12,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17 321,00 -30 400,00
---
-25 340,00
---
Zysk (strata) brutto -17 597,00 -28 507,00
---
-18 254,00
---
Zysk (strata) netto -17 597,00 -28 507,00
---
-18 254,00
---
Amortyzacja 2 782,00 2 787,00
0,2%
2 773,00
-0,5%
Aktywa 449 183,00 425 254,00
-5,3%
439 824,00
3,4%
Kapitał własny 328 784,00 303 281,00
-7,8%
286 298,00
-5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,22 13,12
-7,8%
12,38
-5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,76 -1,23
---
-0,79
---