Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 11:57
kontakt
RYVU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 281,00 228,00
-98,0%
263,00
15,4%
14 264,00
5 323,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17 575,00 -26 754,00
---
-38 101,00
---
-12 881,00
---
Zysk (strata) brutto -17 162,00 -26 583,00
---
-38 338,00
---
-11 849,00
---
Zysk (strata) netto -16 910,00 -26 536,00
---
-36 920,00
---
-11 801,00
---
Amortyzacja 3 444,00 3 375,00
-2,0%
3 325,00
-1,5%
3 273,00
-1,6%
Aktywa 228 813,00 201 402,00
-12,0%
179 372,00
-10,9%
169 838,00
-5,3%
Kapitał własny 169 422,00 151 034,00
-10,9%
122 235,00
-19,1%
114 104,00
-6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,23 8,23
-10,9%
6,66
-19,1%
6,22
-6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,92 -1,45
---
-2,01
---
-0,64
---