Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 13:40
kontakt
LABOCANNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 100,00 0,00
---
235,00
---
324,00
37,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15,00 -2,00
---
-648,00
---
-65,00
---
Zysk (strata) brutto 5,00 -29,00
---
-666,00
---
-68,00
---
Zysk (strata) netto 2,00 -23,00
---
-651,00
---
-62,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
13,00
---
40,00
207,7%
Aktywa 2 146,00 11 033,00
414,1%
10 330,00
-6,4%
10 148,00
-1,8%
Kapitał własny 21,00 9 436,00
44 833,3%
8 793,00
-6,8%
8 731,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,44
14 733,3%
0,42
-6,7%
0,41
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,03
---
-0,00
---