Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.06, godz. 00:22
kontakt
LABOCANNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 235,00 324,00
37,9%
330,00
1,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -648,00 -65,00
---
94,00
---
Zysk (strata) brutto -666,00 -68,00
---
91,00
---
Zysk (strata) netto -651,00 -62,00
---
66,00
---
Amortyzacja 13,00 40,00
207,7%
40,00
0,0%
Aktywa 10 330,00 10 148,00
-1,8%
9 769,00
-3,7%
Kapitał własny 8 793,00 8 731,00
-0,7%
8 797,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,41
-0,7%
0,42
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,00
---
0,00
---