Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:26
kontakt
SHOCKWORK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 271,00 208,00
-23,2%
170,00
-18,3%
168,00
-1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 69,00 5,00
-92,8%
4,00
-20,0%
18,00
350,0%
Zysk (strata) brutto 67,00 3,00
-95,5%
3,00
0,0%
18,00
500,0%
Zysk (strata) netto 67,00 3,00
-95,5%
3,00
0,0%
18,00
500,0%
Amortyzacja 56,00 24,00
-57,1%
24,00
0,0%
24,00
0,0%
Aktywa 547,00 650,00
18,8%
751,00
15,5%
777,00
3,5%
Kapitał własny 0,00 9,00
---
6,00
-33,3%
24,00
300,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
-50,0%
0,00
300,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-91,7%
0,00
---
0,00
---