Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:59
kontakt
TAXNET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 531,00 2 317,00
-8,5%
2 299,00
-0,8%
2 642,00
14,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34,00 141,00
314,7%
-859,00
---
232,00
---
Zysk (strata) brutto 25,00 131,00
424,0%
-864,00
---
220,00
---
Zysk (strata) netto 52,00 108,00
107,7%
-723,00
---
184,00
---
Amortyzacja 106,00 99,00
-6,6%
82,00
-17,2%
83,00
1,2%
Aktywa 6 285,00 6 171,00
-1,8%
5 027,00
-18,5%
5 438,00
8,2%
Kapitał własny 4 198,00 4 306,00
2,6%
3 477,00
-19,3%
3 662,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,79 1,84
2,6%
1,48
-19,2%
1,56
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,05
109,1%
-0,31
---
0,08
---