Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 05:50
kontakt
BLOOBER
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 49 947,00 62 768,00
25,7%
84 796,00
35,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 354,00 22 785,00
143,6%
18 334,00
-19,5%
Zysk (strata) brutto 11 518,00 24 517,00
112,9%
19 929,00
-18,7%
Zysk (strata) netto 10 330,00 20 954,00
102,8%
16 469,00
-21,4%
Amortyzacja 7 226,00 11 615,00
60,7%
10 430,00
-10,2%
Aktywa 84 025,00 86 170,00
2,6%
121 861,00
41,4%
Kapitał własny 34 692,00 54 942,00
58,4%
81 293,00
48,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,96 3,11
58,4%
4,21
35,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,58 1,19
102,7%
0,85
-28,1%