Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 04:56
kontakt
BLOOBER
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 23 206,00 23 206,00
0,0%
26 629,00
14,8%
16 770,00
-37,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 256,00 2 256,00
0,0%
3 712,00
64,5%
-8 090,00
---
Zysk (strata) brutto 759,00 759,00
0,0%
5 234,00
589,6%
-10 542,00
---
Zysk (strata) netto 736,00 736,00
0,0%
3 982,00
441,0%
-9 028,00
---
Amortyzacja 3 406,00 3 406,00
0,0%
4 505,00
32,3%
10 709,00
137,7%
Aktywa 123 699,00 123 699,00
0,0%
133 693,00
8,1%
137 169,00
2,6%
Kapitał własny 88 783,00 88 783,00
0,0%
92 899,00
4,6%
94 796,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,60 4,60
0,0%
4,81
4,6%
4,91
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
0,0%
0,21
442,1%
-0,47
---