Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 05:11
kontakt
BLOOBER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26 326,00 21 774,00
-17,3%
21 774,00
0,0%
26 225,00
20,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 445,00 2 367,00
-68,2%
2 367,00
0,0%
4 181,00
76,6%
Zysk (strata) brutto 8 239,00 689,00
-91,6%
689,00
0,0%
5 828,00
745,9%
Zysk (strata) netto 7 040,00 645,00
-90,8%
645,00
0,0%
4 972,00
670,9%
Amortyzacja 2 783,00 3 404,00
22,3%
3 404,00
0,0%
4 406,00
29,4%
Aktywa 131 419,00 125 085,00
-4,8%
125 085,00
0,0%
135 372,00
8,2%
Kapitał własny 90 974,00 91 619,00
0,7%
91 619,00
0,0%
96 591,00
5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,71 4,74
0,7%
4,74
0,0%
5,00
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,03
-91,0%
0,03
0,0%
0,26
681,8%