Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 05:28
kontakt
DEKTRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 899,00 5 126,00
31,5%
6 960,00
35,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 164,00 226,00
37,8%
553,00
144,7%
Zysk (strata) brutto 157,00 163,00
3,8%
487,00
198,8%
Zysk (strata) netto 125,00 116,00
-7,2%
368,00
217,2%
Amortyzacja 31,00 31,00
0,0%
31,00
0,0%
Aktywa 8 074,00 7 177,00
-11,1%
6 939,00
-3,3%
Kapitał własny 4 469,00 2 387,00
-46,6%
2 745,00
15,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,05 2,16
-46,6%
2,49
15,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,10
-7,1%
0,33
217,1%