Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 04:46
kontakt
ROBINSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-07-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 110,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 853,00
Zysk (strata) brutto 1 375,00
Zysk (strata) netto 1 189,00
Amortyzacja 61,00
Aktywa 26 417,00
Kapitał własny 15 861,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,48
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,64