Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 04:21
kontakt
GENOMED
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 674,00 18 754,00
-4,7%
19 894,00
6,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 097,00 468,00
-57,3%
1 338,00
185,9%
Zysk (strata) brutto 1 083,00 409,00
-62,2%
1 333,00
225,9%
Zysk (strata) netto 1 002,00 412,00
-58,9%
1 238,00
200,5%
Amortyzacja 862,00 707,00
-18,0%
766,00
8,3%
Aktywa 8 960,00 10 010,00
11,7%
10 329,00
3,2%
Kapitał własny 7 215,00 7 559,00
4,8%
8 797,00
16,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,46 5,72
4,8%
6,66
16,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,31
-58,8%
0,94
200,3%