Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 11:23
kontakt
GENOMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 926,00 5 035,00
-15,0%
4 601,00
-8,6%
4 747,00
3,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 616,00 231,00
-62,5%
-671,00
---
178,00
---
Zysk (strata) brutto 635,00 237,00
-62,7%
-627,00
---
214,00
---
Zysk (strata) netto 516,00 169,00
-67,2%
-559,00
---
214,00
---
Amortyzacja 184,00 178,00
-3,3%
183,00
2,8%
177,00
-3,3%
Aktywa 10 329,00 10 090,00
-2,3%
9 787,00
-3,0%
9 822,00
0,4%
Kapitał własny 8 797,00 8 965,00
1,9%
8 406,00
-6,2%
8 620,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,66 6,78
1,9%
6,36
-6,2%
6,52
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,13
-67,2%
-0,42
---
0,16
---