Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 12:04
kontakt
GENOMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 849,00 4 581,00
-5,5%
5 926,00
29,4%
5 035,00
-15,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 367,00 280,00
-23,7%
616,00
120,0%
231,00
-62,5%
Zysk (strata) brutto 379,00 274,00
-27,7%
635,00
131,8%
237,00
-62,7%
Zysk (strata) netto 379,00 244,00
-35,6%
516,00
111,5%
169,00
-67,2%
Amortyzacja 193,00 194,00
0,5%
184,00
-5,2%
178,00
-3,3%
Aktywa 9 633,00 9 879,00
2,6%
10 329,00
4,6%
10 090,00
-2,3%
Kapitał własny 7 620,00 7 865,00
3,2%
8 797,00
11,8%
8 965,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,77 5,95
3,2%
6,66
11,9%
6,78
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,18
-35,5%
0,39
110,8%
0,13
-67,2%