Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 05:32
kontakt
EONET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 550,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 893,00
Zysk (strata) brutto 182,00
Zysk (strata) netto 195,00
Amortyzacja 551,00
Aktywa 36 280,00
Kapitał własny 27 632,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,42
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10