Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 09:45
kontakt
EONET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 978,00 11 695,00
-26,8%
12 829,00
9,7%
15 460,00
20,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 866,00 -29,00
---
20,00
---
888,00
4 340,0%
Zysk (strata) brutto 1 739,00 214,00
-87,7%
225,00
5,1%
1 887,00
738,7%
Zysk (strata) netto 1 236,00 137,00
-88,9%
146,00
6,6%
1 485,00
917,1%
Amortyzacja 267,00 0,00
---
516,00
---
234,00
-54,7%
Aktywa 40 784,00 40 125,00
-1,6%
42 821,00
6,7%
44 135,00
3,1%
Kapitał własny 30 830,00 30 974,00
0,5%
31 125,00
0,5%
31 788,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,97 15,04
0,5%
15,11
0,5%
15,44
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,07
-88,8%
0,07
6,0%
0,72
915,5%