Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 13:27
kontakt
GOLAB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -42,00 -44,00
---
-42,00
---
Zysk (strata) brutto -42,00 -44,00
---
-42,00
---
Zysk (strata) netto -42,00 -44,00
---
-42,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 861,00 731,00
-15,1%
678,00
-7,3%
Kapitał własny 106,00 13,00
-87,7%
-29,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-90,0%
-0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---