Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 11:04
kontakt
HORNIGOLD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12,00 16,00
33,3%
231,00
1 343,8%
17,00
-92,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -267,00 -60,00
---
-100,00
---
-374,00
---
Zysk (strata) brutto -277,00 -60,00
---
-262,00
---
-376,00
---
Zysk (strata) netto 69,00 -60,00
---
-262,00
---
-376,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 19 478,00 18 765,00
-3,7%
18 867,00
0,5%
18 751,00
-0,6%
Kapitał własny 10 602,00 10 558,00
-0,4%
9 985,00
-5,4%
9 584,00
-4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
0,0%
0,06
-6,3%
0,06
-3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---
-0,00
---