Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 19:00
kontakt
HORNIGOLD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 47,00 29,00
-38,3%
292,00
906,9%
772,00
164,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -266,00 -314,00
---
-317,00
---
-435,00
---
Zysk (strata) brutto 1 928,00 -331,00
---
-326,00
---
-445,00
---
Zysk (strata) netto 1 928,00 -331,00
---
-424,00
---
-445,00
---
Amortyzacja 0,00 2,00
---
5,00
150,0%
2,00
-60,0%
Aktywa 22 274,00 22 499,00
1,0%
21 970,00
-2,4%
20 701,00
-5,8%
Kapitał własny 14 123,00 13 593,00
-3,8%
13 040,00
-4,1%
12 502,00
-4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
-3,6%
0,08
-4,9%
0,07
-3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---