Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 05:00
kontakt
HORNIGOLD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5,00 5,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9,00 -9,00
---
Zysk (strata) brutto -9,00 -9,00
---
Zysk (strata) netto -9,00 -9,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 18 267,00 18 267,00
0,0%
Kapitał własny 13 939,00 13 939,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---