Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:33
kontakt
DANKS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 736,00 925,00
25,7%
802,00
-13,3%
853,00
6,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16,00 237,00
1 381,2%
-4,00
---
51,00
---
Zysk (strata) brutto 60,00 274,00
356,7%
42,00
-84,7%
106,00
152,4%
Zysk (strata) netto 49,00 263,00
436,7%
31,00
-88,2%
91,00
193,5%
Amortyzacja 39,00 39,00
0,0%
60,00
53,8%
48,00
-20,0%
Aktywa 20 598,00 20 709,00
0,5%
20 458,00
-1,2%
20 684,00
1,1%
Kapitał własny 19 787,00 20 050,00
1,3%
19 685,00
-1,8%
20 047,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,27 1,28
1,3%
1,26
-1,9%
1,28
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
466,7%
0,00
-88,2%
0,01
200,0%