Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:28
kontakt
DANKS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 761,00 859,00
12,9%
736,00
-14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 64,00 168,00
162,5%
16,00
-90,5%
Zysk (strata) brutto 131,00 168,00
28,2%
60,00
-64,3%
Zysk (strata) netto 134,00 157,00
17,2%
49,00
-68,8%
Amortyzacja 40,00 39,00
-2,5%
39,00
0,0%
Aktywa 20 441,00 20 707,00
1,3%
20 598,00
-0,5%
Kapitał własny 19 582,00 19 831,00
1,3%
19 787,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,26 1,27
1,3%
1,27
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
11,1%
0,00
-70,0%