Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.29, godz. 21:16
kontakt
KRUK
Roczne skonsolidowane
 2022-12-312023-12-312023-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 474 567,00 1 787 481,00
21,2%
1 787 481,00
0,0%
1 787 481,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 042 841,00 1 327 158,00
27,3%
1 327 158,00
0,0%
1 327 158,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 863 710,00 1 037 474,00
20,1%
1 037 474,00
0,0%
1 037 474,00
0,0%
Zysk (strata) netto 804 982,00 983 934,00
22,2%
1 012 488,00
2,9%
1 012 488,00
0,0%
Amortyzacja 51 188,00 58 297,00
13,9%
58 297,00
0,0%
58 297,00
0,0%
Aktywa 7 681 082,00 9 928 505,00
29,3%
9 928 505,00
0,0%
9 928 505,00
0,0%
Kapitał własny 3 254 017,00 3 791 393,00
16,5%
3 819 947,00
0,8%
3 819 947,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 168,44 196,25
16,5%
196,25
0,0%
196,25
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 41,67 50,93
22,2%
50,93
0,0%
50,93
0,0%