Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.26, godz. 07:27
kontakt
KRUK
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 334 792,00 350 821,00
4,8%
350 821,00
0,0%
385 150,00
9,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 305 706,00 292 667,00
-4,3%
292 667,00
0,0%
239 640,00
-18,1%
Zysk (strata) brutto 265 378,00 254 174,00
-4,2%
254 174,00
0,0%
191 109,00
-24,8%
Zysk (strata) netto 243 933,00 244 905,00
0,4%
244 905,00
0,0%
188 020,00
-23,2%
Amortyzacja 11 574,00 11 976,00
3,5%
11 976,00
0,0%
13 248,00
10,6%
Aktywa 6 232 395,00 6 465 531,00
3,7%
6 465 531,00
0,0%
7 042 739,00
8,9%
Kapitał własny 2 881 518,00 2 882 675,00
0,0%
2 882 675,00
0,0%
3 131 987,00
8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 153,76 150,71
-2,0%
150,71
0,0%
163,74
8,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 13,02 12,80
-1,6%
12,80
0,0%
9,83
-23,2%