Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 02:22
kontakt
KRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 60 628,00 60 026,00
-1,0%
64 195,00
6,9%
61 226,00
-4,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17 340,00 -20 137,00
---
-40 538,00
---
-26 940,00
---
Zysk (strata) brutto 310 967,00 251 915,00
-19,0%
203 799,00
-19,1%
320 364,00
57,2%
Zysk (strata) netto 293 641,00 228 791,00
-22,1%
255 655,00
11,7%
338 334,00
32,3%
Amortyzacja 6 377,00 6 282,00
-1,5%
6 712,00
6,8%
7 062,00
5,2%
Aktywa 6 745 157,00 6 829 554,00
1,3%
7 394 513,00
8,3%
7 854 891,00
6,2%
Kapitał własny 3 449 271,00 3 725 592,00
8,0%
3 791 393,00
1,8%
4 156 846,00
9,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 178,54 192,85
8,0%
196,25
1,8%
215,17
9,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 15,20 11,84
-22,1%
13,23
11,7%
17,51
32,3%