Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 04:30
kontakt
KRUK
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 566 211,00 566 211,00
0,0%
685 613,00
21,1%
685 613,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 483 998,00 483 998,00
0,0%
598 373,00
23,6%
598 373,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 457 500,00 457 500,00
0,0%
519 552,00
13,6%
519 552,00
0,0%
Zysk (strata) netto 395 783,00 395 783,00
0,0%
488 838,00
23,5%
488 838,00
0,0%
Amortyzacja 25 540,00 25 540,00
0,0%
23 550,00
-7,8%
23 550,00
0,0%
Aktywa 5 373 320,00 5 373 320,00
0,0%
6 465 531,00
20,3%
6 465 531,00
0,0%
Kapitał własny 2 206 632,00 2 206 632,00
0,0%
2 882 675,00
30,6%
2 882 675,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 116,07 116,07
0,0%
150,71
29,8%
150,71
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 20,82 20,82
0,0%
25,56
22,8%
25,56
0,0%