Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 15:06
kontakt
KRUK
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 84 204,00 87 151,00
3,5%
87 151,00
0,0%
118 860,00
36,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19 600,00 -45 460,00
---
-45 460,00
---
-34 975,00
---
Zysk (strata) brutto 449 337,00 507 863,00
13,0%
507 863,00
0,0%
570 297,00
12,3%
Zysk (strata) netto 395 782,00 488 838,00
23,5%
488 838,00
0,0%
528 042,00
8,0%
Amortyzacja 8 318,00 9 010,00
8,3%
9 010,00
0,0%
12 971,00
44,0%
Aktywa 4 082 008,00 4 899 782,00
20,0%
4 899 782,00
0,0%
6 745 157,00
37,7%
Kapitał własny 2 206 632,00 2 882 675,00
30,6%
2 882 675,00
0,0%
3 449 271,00
19,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 116,07 150,71
29,8%
150,71
0,0%
178,54
18,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 20,82 25,56
22,8%
25,56
0,0%
27,33
6,9%