Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 05:04
kontakt
KRUK
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 84 204,00 84 204,00
0,0%
87 151,00
3,5%
87 151,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19 600,00 -19 600,00
---
-45 460,00
---
-45 460,00
---
Zysk (strata) brutto 449 337,00 449 337,00
0,0%
507 863,00
13,0%
507 863,00
0,0%
Zysk (strata) netto 395 782,00 395 782,00
0,0%
488 838,00
23,5%
488 838,00
0,0%
Amortyzacja 8 318,00 8 318,00
0,0%
9 010,00
8,3%
9 010,00
0,0%
Aktywa 4 082 008,00 4 082 008,00
0,0%
4 899 782,00
20,0%
4 899 782,00
0,0%
Kapitał własny 2 206 632,00 2 206 632,00
0,0%
2 882 675,00
30,6%
2 882 675,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 116,07 116,07
0,0%
150,71
29,8%
150,71
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 20,82 20,82
0,0%
25,56
22,8%
25,56
0,0%