Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.22, godz. 07:42
kontakt
KRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 58 232,00 58 232,00
0,0%
60 628,00
4,1%
60 026,00
-1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17 635,00 -17 635,00
---
-17 340,00
---
-20 137,00
---
Zysk (strata) brutto 259 330,00 259 330,00
0,0%
310 967,00
19,9%
251 915,00
-19,0%
Zysk (strata) netto 234 401,00 234 401,00
0,0%
293 641,00
25,3%
228 791,00
-22,1%
Amortyzacja 6 594,00 6 594,00
0,0%
6 377,00
-3,3%
6 282,00
-1,5%
Aktywa 5 751 421,00 5 751 421,00
0,0%
6 745 157,00
17,3%
6 829 554,00
1,3%
Kapitał własny 3 505 590,00 3 505 590,00
0,0%
3 449 271,00
-1,6%
3 725 592,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 181,46 181,46
0,0%
178,54
-1,6%
192,85
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 12,13 12,13
0,0%
15,20
25,3%
11,84
-22,1%