Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 06:03
kontakt
KRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 45 523,00 36 483,00
-19,9%
-120 602,00
---
43 954,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 763,00 -18 348,00
---
-30 909,00
---
-17 677,00
---
Zysk (strata) brutto 302 453,00 189 485,00
-37,4%
118 741,00
-37,3%
259 802,00
118,8%
Zysk (strata) netto 268 428,00 169 692,00
-36,8%
129 283,00
-23,8%
243 933,00
88,7%
Amortyzacja 4 158,00 4 259,00
2,4%
4 331,00
1,7%
4 510,00
4,1%
Aktywa 4 082 008,00 4 158 648,00
1,9%
4 414 079,00
6,1%
4 844 593,00
9,8%
Kapitał własny 2 206 632,00 2 426 138,00
9,9%
2 600 817,00
7,2%
2 881 518,00
10,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 116,07 127,62
9,9%
138,78
8,8%
153,76
10,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 14,12 8,93
-36,8%
6,90
-22,7%
13,02
88,7%