Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:02
kontakt
BALTICINV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 12,00 13,00
8,3%
0,00
---
Zysk (strata) netto 10,00 10,00
0,0%
0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 23 311,00 23 323,00
0,1%
23 323,00
0,0%
Kapitał własny 17 767,00 17 777,00
0,1%
17 777,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,31
0,3%
0,31
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---