Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.02, godz. 01:18
kontakt
BALTICINV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 23 323,00
Kapitał własny 17 777,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00