Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 03:31
kontakt
GOTFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -93,00 -214,00
---
-75,00
---
Zysk (strata) brutto -93,00 -214,00
---
-75,00
---
Zysk (strata) netto -93,00 -214,00
---
-75,00
---
Amortyzacja 14,00 13,00
-7,1%
11,00
-15,4%
Aktywa 6 556,00 6 192,00
-5,6%
6 125,00
-1,1%
Kapitał własny -1 068,00 -1 336,00
---
-1 353,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,14 -2,68
---
-2,72
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,19 -0,43
---
-0,15
---