Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 06:55
kontakt
COLUMBUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 146 233,00 133 123,00
-9,0%
113 325,00
-14,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 773,00 -26 081,00
---
-520,00
---
Zysk (strata) brutto -25 546,00 -27 626,00
---
-13 123,00
---
Zysk (strata) netto -22 903,00 -20 593,00
---
-11 757,00
---
Amortyzacja 4 181,00 3 747,00
-10,4%
3 174,00
-15,3%
Aktywa 801 649,00 811 926,00
1,3%
850 553,00
4,8%
Kapitał własny 91 412,00 70 819,00
-22,5%
59 063,00
-16,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,33 1,03
-22,5%
0,86
-16,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,33 -0,30
---
-0,17
---