Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 15:17
kontakt
COLUMBUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 109 231,00 111 483,00
2,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 913,00 -2 521,00
---
Zysk (strata) brutto -3 892,00 -17 592,00
---
Zysk (strata) netto -2 379,00 -12 991,00
---
Amortyzacja 3 022,00 2 883,00
-4,6%
Aktywa 832 530,00 788 486,00
-5,3%
Kapitał własny 47 514,00 34 523,00
-27,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,69 0,50
-27,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,19
---