Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 01:58
kontakt
BTCSTUDIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6,00 47,00
683,3%
152,00
223,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -166,00 -122,00
---
79,00
---
Zysk (strata) brutto -166,00 -122,00
---
79,00
---
Zysk (strata) netto -166,00 -122,00
---
79,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 20 174,00 20 235,00
0,3%
20 173,00
-0,3%
Kapitał własny 18 607,00 18 484,00
-0,7%
18 563,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,57
-0,7%
0,57
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---