Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.26, godz. 09:49
kontakt
BTCSTUDIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 46,00 46,00
0,0%
699,00
1 419,6%
8,00
-98,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -59,00 -8,00
---
440,00
---
-266,00
---
Zysk (strata) brutto -59,00 -26,00
---
439,00
---
-267,00
---
Zysk (strata) netto -59,00 -26,00
---
439,00
---
-267,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 10 912,00 12 535,00
14,9%
20 510,00
63,6%
20 282,00
-1,1%
Kapitał własny 8 851,00 9 367,00
5,8%
10 613,00
13,3%
18 956,00
78,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,87 0,92
5,8%
0,49
-47,1%
0,58
20,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
0,02
---
-0,01
---