Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 23:26
kontakt
EASYCALL
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 225,00 363,00
-96,4%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -222,00 -210,00
---
3 988,00
---
-109,00
---
Zysk (strata) brutto -220,00 -231,00
---
4 003,00
---
-7 924,00
---
Zysk (strata) netto -291,00 -214,00
---
3 620,00
---
-6 438,00
---
Amortyzacja 42,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 256,00 1 306,00
-42,1%
8 516,00
552,1%
2 057,00
-75,8%
Kapitał własny 1 473,00 1 260,00
-14,5%
8 478,00
572,9%
2 040,00
-75,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,22 1,04
-14,5%
6,09
486,0%
1,47
-75,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 -0,18
---
2,60
---
-4,63
---