Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 05:42
kontakt
EASYCALL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -21,00 -155,00
---
4 075,00
---
Zysk (strata) brutto -21,00 -141,00
---
4 081,00
---
Zysk (strata) netto -21,00 -124,00
---
3 739,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 674,00 1 306,00
-22,0%
8 973,00
587,1%
Kapitał własny 1 384,00 1 260,00
-9,0%
4 999,00
296,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,14 1,04
-8,9%
4,13
296,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,10
---
3,09
---