Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 21:38
kontakt
GREMPCO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 352,00 49,00
-86,1%
124,00
153,1%
34,00
-72,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -27,00 -147,00
---
-180,00
---
-238,00
---
Zysk (strata) brutto 1 059,00 1 013,00
-4,3%
-179,00
---
381,00
---
Zysk (strata) netto 1 059,00 1 013,00
-4,3%
-179,00
---
381,00
---
Amortyzacja 3,00 5,00
66,7%
4,00
-20,0%
5,00
25,0%
Aktywa 54 689,00 55 379,00
1,3%
55 192,00
-0,3%
55 557,00
0,7%
Kapitał własny 49 305,00 50 317,00
2,1%
50 138,00
-0,4%
50 519,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,00 2,04
2,0%
2,04
-0,3%
2,05
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
-4,7%
-0,01
---
0,02
---