Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 02:08
kontakt
PLGROUP
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 539,00 1 414,00
-8,1%
575,00
-59,3%
703,00
22,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 521,00 516,00
-1,0%
167,00
-67,6%
177,00
6,0%
Zysk (strata) brutto 521,00 516,00
-1,0%
166,00
-67,8%
179,00
7,8%
Zysk (strata) netto 349,00 415,00
18,9%
166,00
-60,0%
179,00
7,8%
Amortyzacja 311,00 153,00
-50,8%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 18 063,00 18 475,00
2,3%
18 461,00
-0,1%
18 748,00
1,6%
Kapitał własny 14 896,00 14 188,00
-4,8%
9 486,00
-33,1%
13 909,00
46,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,74 0,71
-4,8%
0,47
-33,1%
0,70
46,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
23,5%
0,01
-61,9%
0,01
12,5%