Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 22:29
kontakt
YOLO
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 082,00 7 263,00
19,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 012,00 -20 823,00
---
Zysk (strata) brutto -3 230,00 -21 373,00
---
Zysk (strata) netto -3 230,00 -21 373,00
---
Amortyzacja 282,00 104,00
-63,1%
Aktywa 10 566,00 867,00
-91,8%
Kapitał własny -3 505,00 -24 878,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,40 -2,80
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,36 -2,41
---