Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 06:38
kontakt
YOLO
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 627,00 5 200,00
43,4%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -279,00 659,00
---
-1 959,00
---
Zysk (strata) brutto -1 010,00 287,00
---
-1 948,00
---
Zysk (strata) netto -1 010,00 287,00
---
-1 948,00
---
Amortyzacja 0,00 58,00
---
11,00
-81,0%
Aktywa 16 867,00 3 205,00
-81,0%
206,00
-93,6%
Kapitał własny -1 285,00 -3 209,00
---
-26 826,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,14 -0,36
---
-3,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 0,03
---
-0,22
---