Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 15:27
kontakt
YOLO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 457,00 1 606,00
251,4%
11,00
-99,3%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -481,00 -21 001,00
---
-332,00
---
-1 512,00
---
Zysk (strata) brutto -558,00 -21 102,00
---
-332,00
---
-1 512,00
---
Zysk (strata) netto -558,00 -21 102,00
---
-332,00
---
-1 512,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 415,00 867,00
-64,1%
1 449,00
67,1%
206,00
-85,8%
Kapitał własny -3 754,00 -24 878,00
---
-419,00
---
-26 826,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,42 -2,80
---
-0,05
---
-3,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -2,38
---
-0,04
---
-0,17
---