Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:36
kontakt
YOLO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 626,00 457,00
-27,0%
11,00
-97,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -660,00 -481,00
---
-332,00
---
Zysk (strata) brutto -813,00 -558,00
---
-332,00
---
Zysk (strata) netto -813,00 -558,00
---
-332,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 205,00 2 415,00
-24,6%
1 449,00
-40,0%
Kapitał własny -3 209,00 -3 754,00
---
-419,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,36 -0,42
---
-0,05
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,06
---
-0,04
---