Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.25, godz. 05:11
kontakt
BIOERG
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 419,00 10 238,00
-37,6%
1 673,00
-83,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 46,00 310,00
573,9%
207,00
-33,2%
Zysk (strata) brutto -52,00 -12 178,00
---
200,00
---
Zysk (strata) netto -52,00 -12 183,00
---
201,00
---
Amortyzacja 65,00 88,00
35,4%
42,00
-52,3%
Aktywa 16 255,00 3 400,00
-79,1%
1 384,00
-59,3%
Kapitał własny 12 274,00 90,00
-99,3%
291,00
223,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,00
-99,2%
0,00
200,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,12
---
0,00
---