Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 20:13
kontakt
BIOERG
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 062,00 2 956,00
-63,3%
1 262,00
-57,3%
196,00
-84,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -182,00 435,00
---
-100,00
---
-38,00
---
Zysk (strata) brutto -224,00 407,00
---
-87,00
---
-46,00
---
Zysk (strata) netto -224,00 384,00
---
-87,00
---
-39,00
---
Amortyzacja 31,00 24,00
-22,6%
24,00
0,0%
14,00
-41,7%
Aktywa 17 766,00 16 052,00
-9,6%
1 591,00
-90,1%
1 149,00
-27,8%
Kapitał własny 12 102,00 12 657,00
4,6%
4,00
-100,0%
252,00
6 200,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
4,2%
0,00
---
0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---
0,00
---